Termeni și condiții

Termeni și condiții

MBTerm-krby s.r.o. cu sediul social în Konská 153, Třinec, Cod poștal 739 61
Număr de identificare: 27840981, TVA CZ27840981
Societate înregistrată în Registrul Comerțului
C31195 înregistrată la Judecătoria Ostrava 

pentru vânzarea de bunuri printr-un magazin online care are adresa
www.mbterm-semineuri.ro
Email: info@mbterm-semineuri.ro

1. Dispoziții introductive

1. Termenii și Condițiile (denumite în continuare „Termeni și Condiții”) firmei MBTerm- krby s.r.o. cu sediul social la Konská 153, Třinec, cod poștal 739 61, număr de  identificare: 27840981, număr de TVA CZ27840981 (denumit în continuare  „Vânzător”), reglementează în conformitate cu prevederile §1751 paragraful 1, din  Legea nr. 89/2012/2012 Coll, Cod civil (denumit în continuare „Codul civil”) drepturile  și obligațiile reciproce ale părților care apar în legătură cu sau pe baza unui contract  de cumpărare a produselor unui antreprenor (denumit în continuare „Contractul de  cumpărare”) încheiat între Vânzător și o altă persoană – consumator sau persoană  fizică sau juridică – antreprenor (denumit în continuare „Cumpărător”) prin  intermediul magazinului online al Vânzătorului. Magazinul online este operat de  Vânzător pe site-ul www.mbterm-semineuri.ro (denumit în continuare „Site-ul”).
2. În contract pot fi convenite prevederi care se abate de la Termeni și Condiții.  Dispozițiile care se abat din contract au prioritate față de prevederile Termenilor și  Condițiilor.
3. Prevederile Termenilor si Condițiilor sunt parte integrantă a contractului. Contractul și Termenii și Condițiile sunt redactate în limba română. Contractul poate fi încheiat în  limba română.
4. Vânzătorul poate modifica sau completa Termenii și Condițiile. Aceste modificări nu  afectează drepturile și obligațiile care decurg din variantă anterioară a Termenilor și  Condițiilor.
5. Prin plasarea unei comenzi, Cumpărătorul confirmă că a citit Termenii și Condițiile,  care sunt parte integrantă din notificarea precontractuală, Procedura de Reclamații și informații despre opțiunile de transport și că este de acord în mod expres cu toate  acestea în formularea valabilă și efectivă la momentul plasării comenzii.
6. Cumpărătorul va primi o copie a Termenilor și Condițiilor ca atașament la  confirmarea comenzii la adresa de e-mail specificată, în timp ce documentul fiscal  care conține detaliile de bază ale contractului va fi primit de către Cumpărător la  primirea bunurilor sau serviciilor

2. Comunicare precontractuală

Vânzătorul informează că

a) prețul mijloacelor de comunicare la distanță nu diferă de tariful de bază (atât în cazul  conexiunii la internet, cât și al conexiunii telefonice conform termenilor și condițiilor  operatorului dvs., Vânzătorul nu percepe nicio taxă suplimentară). Asta nu se aplică niciunui  contract de transport.
b) impune plata comenzii înainte de preluarea bunurilor de către Cumpărător, cu excepția  cazului în care părțile au convenit altfel. Până la achitarea integrală a prețului de cumpărare, bunurile rămân în proprietatea Vânzătorului.
c) prețurile bunurilor și serviciilor de pe site includ TVA în cazul în care Vânzătorul este  plătitor de TVA, inclusiv orice taxe prevăzute de lege. Cu toate acestea, costul de livrare a  bunurilor sau serviciilor va varia în funcție de metoda și furnizorul de servicii, transportul ales și modalitatea de plată.
d) Consumator înseamnă, potrivit legii, o persoană fizică care nu acționează în sensul  afacerii sale sau în exercitarea independentă a profesiei sale;
e) în cazul în care Cumpărătorul este consumator, acesta are dreptul de a se retrage din  contract (cu excepția cazului în care se prevede altfel mai jos) într-un termen de (14)  paisprezece zile, în cazul în care contractul este: 

1) un contract de vânzare, de la data primirii produselor, 

2) un contract pentru mai multe bunuri sau pentru furnizarea mai multor piese, de la data  primirii ultimelor bunuri; sau

3) un contract care are ca obiect o livrare periodică de bunuri, de la data primirii primei livrări de bunuri; retragerea trebuie trimisă la adresa sediului Vânzătorului sau prin completarea formularului  de retragere de pe site-ul Vânzătorului; 

f) consumatorul nu se poate retrage din contract: 

1) pentru prestarea serviciilor pe care Vânzătorul le-a efectuat deja, cu acordul prealabil al  consumatorului înainte de expirarea perioadei de retragere,

2) pentru furnizarea de bunuri sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile pieței  financiare, independente de voința Vânzătorului și care pot avea loc în timpul perioadei de  retragere,

3) pentru livrarea de bunuri care au fost modificate la cererea Consumatorului sau în  beneficiul Consumatorului,

4) livrarea mărfurilor perisabile și a mărfurilor care au fost amestecate iremediabil cu alte  bunuri după livrare,

5) în timpul unor reparații sau întrețineri efectuate într-un loc desemnat de Consumator la  cererea acestuia; acest lucru nu se aplică, totuși, în cazul reparațiilor ulterioare, altele decât  cele solicitate sau al furnizării de piese de schimb, altele decât cele solicitate, 

g) în cazul retragerii din contract, Consumatorul suportă costurile de returnare a bunurilor.  Iar în cazul unui contract încheiat prin intermediul comunicării la distanță, suportă costurile  de returnare a bunurilor, dacă acestea nu pot fi returnate prin mijloacele obișnuite din cauza  naturii lor;
h) Consumatorul este obligat să plătească o parte proporțională din preț în cazul retragerii  dintr-un contract de prestare de servicii a cărui executare a început deja;
i) contractul sau documentul fiscal relevant se păstrează în arhiva electronică a  Vânzătorului;
j) în cazul în care Consumatorul are o plângere, Consumatorul poate sesiza plângerea la  autoritatea de supraveghere sau la autoritatea de supraveghere a statului.

3. Încheierea contractului de cumpărare

3.1. Orice prezentare a bunurilor plasată pe interfața web a magazinului are caracter  informativ, iar Vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare cu privire la  aceste bunuri, această ofertă nefiind obligatorie. Secțiunea 1732(2) din Codul civil nu se  aplică.
3.2. Site-ul web conține informații despre produse, inclusiv prețurile produselor individuale.  Prețurile includ taxa pe valoarea adăugată, toate taxele aferente și sunt finale. Prețurile  mărfurilor rămân valabile atâta timp cât sunt afișate pe site. Această prevedere nu limitează  capacitatea Vânzătorului de a încheia un contract de cumpărare în condiții agreate  individual.
3.3. Site-ul web conține informații despre posibilele costuri asociate cu ambalarea și livrarea  produselor. Informațiile privind costurile asociate cu ambalarea și livrarea se aplică numai în  cazurile în care mărfurile sunt livrate în România.
3.4. Pentru a comanda bunuri, Cumpărătorul trebuie să completeze formularul de comandă  de pe site. Formularul de comandă solicită informații despre: 

1) Cumpărător: nume, prenume, adresă, e-mail sau detalii companie, număr de identificare,

2) produsele comandate (cumpărătorul „introduce” produse comandate în coșul de  cumpărături de pe site),

3) modalitatea de plată a produselor,

4) informații despre metoda necesară de livrare și informații despre costurile asociate cu  livrarea produselor, (denumită în continuare „Comanda”). 

3.5. Înainte de a plasa Comanda la Vânzător, Cumpărătorului i se va permite să verifice și  să modifice datele introduse în Comandă, pentru a detecta și corecta posibilele erori  introduse în Comandă. Cumpărătorul trimite Comanda către Vânzător apăsând butonul  „Comandă”. Datele furnizate în comanda sunt considerate corecte de către Vânzător.  Vânzătorul va confirma Cumpărătorului primirea comenzii imediat, prin e-mail, la adresa de  e-mail a Cumpărătorului specificată în în comandă (denumită în continuare „adresa de e- mail a Cumpărătorului”).
3.6. În funcție de natura comenzii (cantitatea de produse, prețul de achiziție, costurile  estimate de transport), Vânzătorul are întotdeauna dreptul să solicite Cumpărătorului  confirmarea suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau prin telefon). În cazul eșuării  confirmării suplimentare, se consideră că nu a fost plasată comanda.
3.7. Relația contractuală dintre Vânzător și Cumpărător se stabilește prin acceptarea  comenzii prin livrare, care este transmisă de către Vânzător pe adresa de e-mail a  Cumpărătorului.
3.8. Până când veți primi confirmarea acceptării comenzii, vă puteți anula comanda prin  telefon sau e-mail. Prin primirea confimării comenzii pe email, se presupune că s-a încheiat  contractul. Orice modificare a contractului încheiat (inclusiv anularea comenzii) este posibilă  numai prin acord cu noi.
3.9. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță pentru  încheierea contractului. Costurile suportate de Cumpărător în utilizarea mijloacelor de  comunicare la distanță pentru încheierea contractului (costuri de conectare la internet,  costuri de convorbire telefonică) vor fi suportate de către Cumpărător și nu vor fi diferite față  de tariful de bază

4. Prețul produselor și condițiile de plată

4.1. Cumpărătorul poate plăti Vânzătorului prețul produselor și orice costuri asociate cu  livrarea bunurilor, în temeiul Contractului de cumpărare, în următoarele moduri: 

  • online cu cardul - prin transfer bancar 
  • prin transfer bancar rapid 
  • Google Pay 
  • Apple Pay 
  • plată la livrare 

4.2. În cazul în care bunurile sunt produse pentru Cumpărător conform parametrilor  specificați de către el, Vânzătorul solicită de la cumpărător un depozit de 100% din prețul de  achiziție, înainte de livrarea bunurilor.
4.3. În cazul unui transfer de bani, prețul comenzii se plătește în termen de 5 zile de la  încheierea contractului de cumpărare, adică de la confirmarea comenzii de către  Cumpărător.
4.4. În cazul unei plăți care nu presupune numerar, cumpărătorul este obligat să plătească  prețul de achiziție, incluzând și numărul de referință al comenzii. În cazul plății care nu  presupune numerar, obligația Cumpărătorului de a plăti prețul de cumpărare este îndeplinită  atunci când se creditează suma în contul Vânzătorului.
4.5. Vânzătorul are dreptul, în special în cazul în care nu există nicio confirmare  suplimentară a comenzii de către Cumpărător (Articolul 3.6), să solicite plata prețului integral de achiziție înainte ca bunurile să fie expediate Cumpărătorului. Secțiunea 2119 (1) din  Codul civil nu se aplică.
4.6. Orice reduceri la prețul produselor acordate de Vânzător către Cumpărător nu pot fi  cumulate.
4.7. Dacă este obișnuit în cursul activității comerciale sau dacă este prevăzut de  reglementări legale obligatorii, Vânzătorul va emite Cumpărătorului un document fiscal - o  factură - cu privire la plățile efectuate în baza contractului de cumpărare. Vânzătorul va fi  responsabil de taxa pe valoarea adăugată. Vânzătorul va emite documentul fiscal - factură  către Cumpărător după plata produselor și îl va trimite în formă electronică la adresa  electronică a Cumpărătorului.

5. Retragerea din contractul de cumpărare

5.1. Cumpărătorul recunoaște că în conformitate cu prevederile Secțiunii 1837 din Codul  civil, nu este posibilă retragerea, printre altele, a unui contract de cumpărare pentru  furnizarea de produse care au fost modificate conform dorințelor Cumpărătorului sau pentru  acesta. Nu este posibilă retragerea dintr-un contract de cumpărare pentru produsele în  ambalaje sigilate pe care Consumatorul le-a scos din ambalaj și care nu pot fi returnate din  motive de igienă. Nu este posibilă retragerea dintr-un contract de cumpărare a unei  înregistrări audio sau vizuale sau a unui program de calculator dacă ambalajul original a fost deteriorat.
5.2. Cu excepția cazului menționat la articolul 5.1 sau a oricărui alt caz în care contractul de  cumpărare nu poate fi retras, Cumpărătorul va avea dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare fără a furniza niciun motiv în termen de paisprezece (14) zile de la primirea  bunurilor, în conformitate cu prevederile secțiunii 1829 alineatul (1) din Codul civil, în cazul  în care obiectul contractului de cumpărare este mai multe tipuri de bunuri sau livrarea mai  multor părți, acest termen începe de la data primirii ultimei livrări a produselor. Retragerea  din contractul de cumpărare trebuie transmisă Vânzătorului în termenul specificat anterior.  Pentru retragerea din contractul de cumpărare, cumpărătorul poate folosi modelul de  formular pus la dispoziție de Vânzător, care este o anexă la termeni și condiții.
5.3. În cazul retragerii din Contractul de cumpărare în conformitate cu articolul 5.2 din  Termeni și Condiții, Contractul de cumpărare va fi anulat de la bun început. Bunurile trebuie  returnate Vânzătorului în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea din contract. În  cazul în care Cumpărătorul se retrage din Contractul de Cumpărare, Cumpărătorul va  suporta costurile de returnare a produselor către Vânzător.
5.4. În cazul retragerii din Contract în temeiul articolului 5.2 din Termeni și Condiții,  Vânzătorul va returna fondurile primite de la Cumpărător în termen de paisprezece (14) zile  de la retragerea Cumpărătorului din Contractul de cumpărare, în același mod în care le-a  primit Vânzătorul. Vânzătorul va avea, de asemenea, dreptul de a returna prestația furnizată  de Cumpărător la returnarea bunurilor de către Cumpărător sau într-un alt mod, cu condiția  ca Cumpărătorul să fie de acord și să nu fie suportate costuri suplimentare de către  Cumpărător. În cazul în care Cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare,  Vânzătorul nu este obligat să returneze cumpărătorului fondurile primite înainte ca acesta să îi returneze bunurile sau să dovedească că a trimis bunurile înapoi către Vânzător.
5.5. Vânzătorul are dreptul de a compensa în mod unilateral cererea de plată pentru dauna  produselor prin cererea Cumpărătorului de rambursare a prețului de achiziție.
5.6. Vânzătorul are dreptul de a se retrage din contract în orice moment până când bunurile  au fost acceptate de către Cumpărător. În acest caz, Vânzătorul va rambursa prețul de  cumpărare Cumpărătorului fără întârzieri nejustificate, fără nicio întârziere, în numerar în  contul desemnat de Cumpărător.
5.7. Vânzătorul este, de asemenea, îndreptățit să se retragă din contract dacă prețul de  cumpărare nu este achitat în termen de 14 zile de la încheierea contractului. În acest caz,  retragerea va intra în vigoare la expirarea acestei perioade.
5.8. În cazul în care un cadou este oferit Cumpărătorului împreună cu produsele comandate, contractul cadou între Vânzător și Cumpărător se încheie cu condiția ca, în cazul în care  Cumpărătorul se retrage din Contractul de cumpărare, Contractul cadou își va înceta efectul  în ceea ce privește acest cadou. iar Cumpărătorul va fi obligat ca atunci când returnează  Vânzătorului produsele, să includă și cadoul.

6. Transportul și livrarea bunurilor

6.1. În cazul în care Vânzătorul este obligat prin Contractul de Achiziție să livreze bunurile în locul specificat de Cumpărător în Comanda, Cumpărătorul este obligat să preia livrarea  bunurilor la livrare.
6.2. Durata perioadei de livrare depinde de produsele selectate. În cazul în care bunurile  sunt pe stocul Vânzătorului, produsul va fi expediat imediat după încheierea Contractului de  Cumpărare, cel mai târziu în termen de 30 de zile de la data încheierii Contractului de  Cumpărare. În cazul în care produsele sunt realizate la comandă conform parametrilor  specificați de către Cumpărător, timpul de livrare va fi specificat în confirmarea comenzii  conform 3.7.
6.3. În cazul în care, din motive care țin de Cumpărător, este necesar să livreze produsele în mod repetat sau într-un mod diferit față de cel specificat în comandă, Cumpărătorul este  obligat să plătească costurile asociate cu livrarea repetată sau costurile asociate cu o  modalitate diferită de livrare. În cazul în care Cumpărătorul nu cooperează pentru a prelua  bunurile, adică în cazul livrării nereușite, Cumpărătorul va fi obligat să plătească costurile  asociate cu livrarea produselor.
6.4. La primirea produselor de la curier, Cumpărătorul este obligat să verifice integritatea  ambalajului produselor și în cazul oricăror defecte, să anunțe imediat transportatorul. În  cazul în care se indică pe ambalaj o pătrundere neautorizată, Cumpărătorul poate să refuze  bunurile de la transportator

7. Drepturi în cazul executării defectuoase (Procedura de  reclamații)

7.1 Drepturile și obligațiile părților contractante în ceea ce privește drepturile de executare  defectuoasă sunt guvernate de reglementările generale aplicabile (în special prevederile  Secțiunilor 1914 până la 1925, Secțiunile 2099 până la 2117 și Secțiunile 2161 până la 2174 din Codul civil).
7.2 Vânzătorul va fi responsabil față de Cumpărător că bunurile la primire nu prezintă  defecte. În special, Vânzătorul, în momentul în care se livrează produsele, este responsabil  față de Cumpărător de: 

1) bunurile au caracteristicile convenite între părți și, în lipsa unui acord, au caracteristicile  descrise de Vânzător sau producător sau așteptate de Cumpărător, având în vedere natura  produselor și pe baza publicității efectuate, 

2) bunurile sunt adecvate scopului pentru care Vânzătorul afirmă că urmează să fie utilizate  sau pentru care sunt utilizate în mod obișnuit; 

3) bunurile corespund în calitate, exemplu sau design, dacă designul sau caliatea sunt  determinate prin referire la exemplul sau designul convenit; 

4) produsele sunt conforme cu cerințele legii. 

7.3. În cazul în care unui Cumpărător apare un defect în termen de douăsprezece luni de la  primire, bunurile vor fi considerate ca fiind defecte la primire. Vânzătorul este răspunzător și  în cazul în care defectele nu apar în perioada de garanție, în total 24 de luni de la data  primirii comenzii, cu excepția cazului în care este specificată o perioadă mai lungă. Dacă  Cumpărătorul este o persoană juridică, atunci Vânzătorul este răspunzător numai pentru  defectele pe care le-au avut bunurile la primire. Cumpărătorul este obligat să notifice  Vânzătorul asupra defectului imediat ce îl descoperă.
7.4 Cumpărătorul își va exercita drepturile care decurg din executarea defectuoasă la sediul  social sau la locul de afaceri al Vânzătorului. Momentul în care Vânzătorul primește bunurile  revendicate de la Cumpărător, va fi considerat a fi momentul revendicării.
7.5. Vânzătorul este obligat să elibereze Consumatorului o confirmare scrisă cu privire la  momentul în care Consumatorul și-a exercitat dreptul, care este conținutul reclamației și ce  modalitate de tratare a reclamației solicită consumatorul; precum și o confirmare a datei și  metodei de tratare a revendicării, inclusiv confirmarea reparației și a duratei reparației, sau o justificare scrisă a respingerii reclamației.
7.6. Vânzătorul este obligat să soluționeze reclamația, inclusiv înlăturarea defectului, fără  întârzieri nejustificate, în cel mult 30 de zile de la data reclamației. Perioada de 30 de zile  poate fi prelungită prin acord cu Consumatorul - această prelungire nu poate fi pe o perioadă nedeterminată sau nerezonabil de lungă. După expirarea termenului sau a termenului  prelungit, defectul se consideră că a existat efectiv, iar consumatorul are aceleași drepturi ca și cum ar fi un defect care nu a putut fi remediat.
7.7. După soluționarea revendicării, Vânzătorul va notifica Cumpărătorul cu privire la  încetarea revendicării fie prin telefon, SMS sau e-mail. În cazul în care bunurile au fost  expediate, acestea vor fi trimise automat la adresa Cumpărătorului.
7.8. După soluționarea unei reclamații acceptate prin reparație sau înlocuire, garanția  mărfurilor se prelungește pe durata reclamației. Durata revendicării se calculează din ziua  următoare depunerii cererii până în ziua în care Cumpărătorul este informat cu privire la  soluționare.
7.9. Cumpărătorul va avea dreptul la rambursarea banilor printr-o cerere justificată. Aceste  costuri sunt înțelese a fi cele mai puțin necesare

7.10. Recomandăm asigurarea transportului împotriva daunelor cu o valoare corespunzătoare a mărfurilor expediate. 

7.11. Vă recomandăm să trimiteți bunurile printr-o companie de transport verificată, cum ar fi GLS, DPD sau DHL. Acest lucru va reduce la minimum pretențiile în cazul deteriorării bunurilor în timpul transportului.

8. Alte drepturi și obligații ale părților

8.1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra produselor la plata prețului  integral de achiziție.
8.2. Vânzătorul nu este legat de niciun cod de conduită în relație cu Cumpărătorul în sensul  Secțiunii 1826(1)(e) din Codul civil.
8.3. Tratarea extrajudiciară a reclamațiilor Consumatorilor este gestionată de către Vânzător  prin adresa electronică info@mbterm-semineuri.ro. Vânzătorul va trimite informații cu privire  la soluționarea reclamației Cumpărătorului la adresa electronică a Cumpărătorului.
8.4. Vânzătorul este autorizat să vândă mărfuri pe baza unei licențe comerciale. Controlul  comerțului se efectuează în sfera de competență a acestuia de către biroul comercial  competent. Supravegherea protecției datelor cu caracter personal este exercitată de Oficiul  pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Autoritatea cehă de control a comerțului  supraveghează, printre altele, respectarea Legii nr. 634/1992 Coll., privind protecția  Consumatorilor, astfel cum a fost modificată

9. Protecția datelor cu caracter personal

9.1. Protecția datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului, care este persoană fizică,  este prevăzută de Legea nr. Consiliul (GDPR). Cumpărătorul ia la cunoștință că prelucrarea datelor cu caracter personal: nume și prenume, adresă de domiciliu, număr de identificare, număr de identificare fiscală, număr de telefon și  adresa de e-mail (denumite în continuare „date cu caracter personal”), este necesară pentru  executarea contractului, din care persoana vizată face parte, în conformitate cu articolul 6  alineatul (1) litera (a) din regulament în cazul achiziției de bunuri. 
9.2. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către  Vânzător în scopul exercitării drepturilor și obligațiilor din contractul de cumpărare.
9.3. Cumpărătorul recunoaște că este obligat să furnizeze datele sale personale în mod  corect și veridic și că este obligat să informeze Vânzătorul fără întârzieri nejustificate cu  privire la orice modificare a datelor sale personale.
9.4. Vânzătorul poate delega prelucrarea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului  unei terțe părți în calitate de procesator. În afară de persoanele care transportă bunurile,  datele personale nu vor fi transmise terților de către Vânzător fără acordul prealabil al  Cumpărătorului.
9.5. Datele cu caracter personal ale Cumpărătorului vor fi prelucrate pentru timpul necesar  respectării obligațiilor de arhivare a documentelor contabile, conform legilor contabile. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în formă electronică în mod automat sau în formă  tipărită într-o manieră neautomatizată.
9.6. Cumpărătorul confirmă că datele cu caracter personal furnizate sunt corecte și că a fost  informat că aceasta este o furnizare voluntară de date cu caracter personal.
9.7. În cazul în care Cumpărătorul consideră că Vânzătorul sau Procesatorul efectuează  prelucrarea datelor sale cu caracter personal care este contrară protecției vieții private și  personale a Cumpărătorului sau contrară legii, în special dacă datele cu caracter personal  sunt inexacte în ceea ce privește scopul prelucrării acesteia, el/ea poate:
9.7.1. Să ceară Vânzătorului sau Procesatorului o explicație cu privire la prelucrarea datelor  cu caracter personal,
9.7.2. Să întrebe Vânzătorul sau Procesatorul ce date personale prelucrează,
9.7.3. Contacteze Operatorul de Date sau Autoritatea pentru Protecția Datelor în caz de  îndoială cu privire la respectarea obligațiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter  personal,
9.7.4. Să solicite Vânzătorului sau Procesatorului să remedieze situația

10. Livrare

10 Livrarea se poate face către Cumpărător la adresa specificată în comandă sau în contul de utilizator al Cumpărătorului.

11. Dispoziții finale

11.1. Dacă relația stabilită prin Contractul de cumpărare conține un element internațional  (străin), părțile convin ca relația să fie guvernată de legea cehă. Acest lucru nu aduce  prejudicii drepturilor Consumatorului conform legislației generale obligatorii.
11.2. Dacă vreo prevedere a termenilor și condițiilor este sau devine invalidă sau ineficientă, prevederea nevalidă va fi înlocuită cu o prevedere a cărei înțeles este cât mai apropiat de  prevederea nevalidă. Invaliditatea sau ineficacitatea unei prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi. Modificările și completările la Contractul de vânzare sau la Termeni și  Condiții se vor face în scris.
11.3. Contractul, inclusiv termenii și condițiile, se arhivează de Vânzător în formă electronică și nu va fi accesibil.
11.4. Un model de formular pentru retragerea din Contractul de vânzare este atașat  termenilor și condițiilor.
11.5. Date de contact ale Vânzătorului: adresa de livrare MBTerm-krby s.r.o., Konská 153,  739 61 Třinec, Republica Cehă, adresa de e-mail info@mbterm-semineuri.ro.
11.6. Reglementările legale aplicabile sunt reglementările legale aplicabile care guvernează  relația dintre Client și Vânzător. Acestea includ în special Legea nr. 89/2012 Coll., Codul civil (denumit în continuare „CCC”) și, în cazurile în care Clientul este Consumator, Legea nr.  634/1992 Coll., privind Protecția Consumatorului. Protecția datelor cu caracter personal este reglementată în special de Legea nr. 101/2000 Coll., privind protecția datelor cu caracter  personal și de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului și al Consiliului, așa-numitul  GDPR.
11.7. Pe baza modificării aduse Legii privind protecția consumatorului, înregistrată sub nr.  378/2015 Coll., informăm că litigiile de consum care nu pot fi soluționate între Cumpărător și  Vânzător în mod satisfăcător pentru Cumpărător pot fi evaluate în afara instanței de către  Autoritatea Cehă de Inspecție a Comerțului (www.coi.cz) ca organism desemnat de drept, la  cererea Cumpărătorului. Plângerea către Autoritatea Cehă de Inspecție a Comerțului va fi  depusă de Cumpărător. Autoritatea cehă de inspecție a comerțului oferă o opinie de  expertiză independentă și neobligatorie pe baza documentelor furnizate. 

In Třinec, 13.07.2023 

Marian Blažko-CEO